Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

En xifres

Plans de Sió, els

Codi
259118
Comarca
Segarra
Població
503
Superfície
55,89
Densitat
9
Altitud
412

Superfície (km²)

Municipi
55,89
Comarca
722,72
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
9
Comarca
32,4
Catalunya
241,8

Homes

Municipi
277
Comarca
12.270
Catalunya
3.819.831

Dones

Municipi
226
Comarca
11.142
Catalunya
3.943.531

Població

Municipi
503
Comarca
23.412
Catalunya
7.763.362

Població de 0 a 14 anys

Municipi
42
Comarca
3.644
Catalunya
1.139.260

Població de 15 a 64 anys

Municipi
315
Comarca
15.632
Catalunya
5.145.431

Població de 65 a 84 anys

Municipi
109
Comarca
3.249
Catalunya
1.228.528

Població de 85 anys i més

Municipi
37
Comarca
887
Catalunya
250.143

Població

Municipi
503
Comarca
23.412
Catalunya
7.763.362

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
20
Comarca
1.886
Catalunya
586.182

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
186
Comarca
8.487
Catalunya
2.598.440

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
57
Comarca
1.557
Catalunya
552.061

Homes de 85 anys i més

Municipi
14
Comarca
340
Catalunya
83.148

Homes

Municipi
277
Comarca
12.270
Catalunya
3.819.831

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
22
Comarca
1.758
Catalunya
553.078

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
129
Comarca
7.145
Catalunya
2.546.991

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
52
Comarca
1.692
Catalunya
676.467

Dones de 85 anys i més

Municipi
23
Comarca
547
Catalunya
166.995

Dones

Municipi
226
Comarca
11.142
Catalunya
3.943.531

Població nascuda a Catalunya

Municipi
434
Comarca
15.383
Catalunya
4.952.278

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
27
Comarca
1.638
Catalunya
1.212.621

Població nascuda a l'estranger

Municipi
42
Comarca
6.391
Catalunya
1.598.463

Població

Municipi
503
Comarca
23.412
Catalunya
7.763.362

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
474
Comarca
16.934
Catalunya
6.512.697

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
29
Comarca
6.478
Catalunya
1.250.665

Població

Municipi
503
Comarca
23.412
Catalunya
7.763.362

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
266
Comarca
8.639
Catalunya
3.172.812

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
11
Comarca
3.631
Catalunya
647.019

Homes

Municipi
277
Comarca
12.270
Catalunya
3.819.831

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
208
Comarca
8.295
Catalunya
3.339.885

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
18
Comarca
2.847
Catalunya
603.646

Dones

Municipi
226
Comarca
11.142
Catalunya
3.943.531

Homes residents a l'estranger

Municipi
12
Comarca
334
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
13
Comarca
317
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
25
Comarca
651
Catalunya
357.011

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
55
Comarca
4.075
Catalunya
1.237.395

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
36,4
Comarca
78,2
Catalunya
82,8

Naixements. Nens

Municipi
0
Comarca
103
Catalunya
29.832

Naixements. Nenes

Municipi
0
Comarca
99
Catalunya
28.632

Naixements

Municipi
0
Comarca
202
Catalunya
58.464

Defuncions. Homes

Municipi
4
Comarca
127
Catalunya
39.828

Defuncions. Dones

Municipi
2
Comarca
119
Catalunya
39.956

Defuncions

Municipi
6
Comarca
246
Catalunya
79.784

Matrimonis

Municipi
1
Comarca
49
Catalunya
15.662

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
14
Comarca
82
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
0
Comarca
81
Catalunya
-8.971

Saldo migratori intern

Municipi
14
Comarca
163
Catalunya
-8.971

Immigracions externes

Municipi
2
Comarca
283
Catalunya
118.760

Emigracions externes

Municipi
0
Comarca
160
Catalunya
62.236

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
0
Comarca
62
Catalunya
17.499

Immigracions de la resta del món

Municipi
2
Comarca
221
Catalunya
101.261

Immigracions externes

Municipi
2
Comarca
283
Catalunya
118.760

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
11
Comarca
4.694
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
1,93
Comarca
22,52
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-4,71
Comarca
1,53
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
6,64
Comarca
20,99
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
549
Comarca
21.009
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
500
Comarca
16.973
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
512
Comarca
17.647
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
398
Comarca
13.379
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
0
Comarca
1.532
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
549
Comarca
22.541
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
7
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
7
Catalunya
1.005

Pistes poliesportives

Municipi
1
Comarca
47
Catalunya
8.373

Camps poliesportius

Municipi
0
Comarca
13
Catalunya
2.281

Sales esportives

Municipi
0
Comarca
46
Catalunya
9.152

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
1.097

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
3
Comarca
129
Catalunya
29.001

Espais esportius

Municipi
4
Comarca
247
Catalunya
51.347

Educació primària o inferior

Municipi
16,6
Comarca
25
Catalunya
17,7

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
29,9
Comarca
33,4
Catalunya
27,4

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
24,9
Comarca
20,2
Catalunya
23,2

Educació superior

Municipi
28,6
Comarca
21,5
Catalunya
31,8

Electors (Elec. municipals)

Municipi
449
Comarca
14.417
Catalunya
5.376.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
71,5
Comarca
66,5
Catalunya
58,5

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
432
Comarca
13.945
Catalunya
5.554.455

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
80,1
Comarca
83,7
Catalunya
79,1

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
451
Comarca
14.051
Catalunya
5.519.912

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
60,5
Comarca
60,2
Catalunya
63,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
47,1
Comarca
47
Catalunya
47,6

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
471
Comarca
14.349
Catalunya
5.318.296

Homes

Municipi
141
Comarca
6.357
Catalunya
1.823.075

Dones

Municipi
78
Comarca
4.602
Catalunya
1.612.844

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
219
Comarca
10.959
Catalunya
3.435.919

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
234
Comarca
11.519
Catalunya
3.613.910

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
22
Comarca
306
Catalunya
9.873

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
5.946
Catalunya
448.553

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
8
Comarca
240
Catalunya
147.226

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
13
Comarca
2.924
Catalunya
2.267.176

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
53
Comarca
9.416
Catalunya
2.872.828

Afiliacions agri. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
41
Comarca
519
Catalunya
21.855

Afiliacions serveis R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
17
Comarca
1.136
Catalunya
426.501

Afiliacions R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
69
Comarca
2.108
Catalunya
556.043

Afiliacions a centres SS fins a 50 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
53
Comarca
3.478
Catalunya
1.250.039

Afiliacions a centres SS de 51 a 250 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.793
Catalunya
672.962

Afiliacions a centres SS de 251 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
4.145
Catalunya
949.827

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
53
Comarca
9.416
Catalunya
2.872.828

Comptes de cotització

Municipi
17
Comarca
694
Catalunya
243.389

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
153
Comarca
5.001
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
755,99
Comarca
867,31
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
74
Comarca
2.268
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
59
Comarca
2.152
Catalunya
775.829

Total

Municipi
133
Comarca
4.420
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
1,2
Comarca
54,4
Catalunya
9.562,4

Atur registrat. Indústria

Municipi
3,4
Comarca
206,9
Catalunya
45.324,2

Atur registrat. Construcció

Municipi
0
Comarca
59,7
Catalunya
33.714

Atur registrat. Serveis

Municipi
12,5
Comarca
515,6
Catalunya
320.048

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0,9
Comarca
64
Catalunya
28.517

Atur registrat

Municipi
18
Comarca
900,6
Catalunya
437.165,6

Atur registrat. Homes

Municipi
10
Comarca
379,2
Catalunya
191.728,2

Atur registrat. Dones

Municipi
8
Comarca
521,4
Catalunya
245.437,3

Atur registrat

Municipi
18
Comarca
900,6
Catalunya
437.165,6

Habitatges familiars principals

Municipi
237
Comarca
8.605
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
67
Comarca
1.243
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
26
Comarca
1.899
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
330
Comarca
11.747
Catalunya
3.863.381

IBI. Rebuts

Municipi
759
Comarca
18.491
Catalunya
5.855.886

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
27.208,2
Comarca
37.029,3
Catalunya
70.537,2

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
182,3
Comarca
314
Catalunya
485,9

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
18.436
Comarca
21.861
Catalunya
24.984

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
5.126
Comarca
6.032
Catalunya
7.193

Superfície de terres llaurades

Municipi
4.096
Comarca
40.986
Catalunya
792.425

Superfície de pastures permanents

Municipi
317
Comarca
2.682
Catalunya
355.107

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
4.413
Comarca
43.668
Catalunya
1.147.532

Conreus d'herbacis

Municipi
4.029
Comarca
39.747
Catalunya
511.150

Conreus de fruiters

Municipi
41
Comarca
690
Catalunya
110.819

Conreus d'olivera

Municipi
27
Comarca
424
Catalunya
101.236

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
125
Catalunya
61.391

Altres conreus

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
7.829

Terres llaurades

Municipi
4.096
Comarca
40.986
Catalunya
792.425

Explotacions sense terres

Municipi
2
Comarca
44
Catalunya
1.519

Explotacions amb terres

Municipi
107
Comarca
1.268
Catalunya
59.320

Explotacions agràries amb i sense terres

Municipi
109
Comarca
1.312
Catalunya
60.839

Explotacions sense ramaderia

Municipi
72
Comarca
953
Catalunya
47.172

Explotacions amb ramaderia

Municipi
37
Comarca
359
Catalunya
13.667

Explotacions agràries amb i sense ramaderia

Municipi
109
Comarca
1.312
Catalunya
60.839

Caps de bovins

Municipi
995
Comarca
10.062
Catalunya
544.135

Caps d'ovins

Municipi
7
Comarca
5.205
Catalunya
600.082

Caps de cabrum

Municipi
7
Comarca
427
Catalunya
71.748

Caps de porcins

Municipi
88.568
Comarca
338.812
Catalunya
6.742.638

Caps d'aviram

Municipi
77.170
Comarca
1.426.695
Catalunya
43.890.563

Caps de conilles mares

Municipi
629
Comarca
5.627
Catalunya
335.054

Caps d'equins

Municipi
5
Comarca
13
Catalunya
19.352

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
18
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
0
Comarca
9
Catalunya
3.083

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
251
Catalunya
318.954

Càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
351

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
262.346

Turisme rural

Municipi
1
Comarca
48
Catalunya
2.514

Places de turisme rural

Municipi
4
Comarca
377
Catalunya
20.190

Turismes

Municipi
544
Comarca
13.584
Catalunya
3.554.258

Motocicletes

Municipi
72
Comarca
1.666
Catalunya
882.094

Vehicles industrials

Municipi
365
Comarca
4.022
Catalunya
779.051

Altres vehicles

Municipi
117
Comarca
1.111
Catalunya
172.003

Parc de vehicles

Municipi
1.098
Comarca
20.383
Catalunya
5.387.406

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,79
Comarca
1,27
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
34,2
Comarca
57,5
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
3
Comarca
54
Catalunya
14.590

Generació de residus (tones)

Municipi
301,53
Comarca
108.975,44
Catalunya
3.518.771,86

Document Actions