Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

En xifres

Plans de Sió, els

Codi
259118
Comarca
Segarra
Població
490
Superfície
55,89
Densitat
8,8
Altitud
412

Superfície (km²)

Municipi
55,89
Comarca
722,72
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
8,8
Comarca
32,7
Catalunya
242,7

Homes

Municipi
272
Comarca
12.365
Catalunya
3.833.786

Dones

Municipi
218
Comarca
11.236
Catalunya
3.958.825

Població

Municipi
490
Comarca
23.601
Catalunya
7.792.611

Població de 0 a 14 anys

Municipi
42
Comarca
3.626
Catalunya
1.119.768

Població de 15 a 64 anys

Municipi
302
Comarca
15.778
Catalunya
5.171.048

Població de 65 a 84 anys

Municipi
111
Comarca
3.287
Catalunya
1.245.368

Població de 85 anys i més

Municipi
35
Comarca
910
Catalunya
256.427

Població

Municipi
490
Comarca
23.601
Catalunya
7.792.611

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
20
Comarca
1.877
Catalunya
576.192

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
177
Comarca
8.572
Catalunya
2.611.918

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
61
Comarca
1.573
Catalunya
560.355

Homes de 85 anys i més

Municipi
14
Comarca
343
Catalunya
85.321

Homes

Municipi
272
Comarca
12.365
Catalunya
3.833.786

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
22
Comarca
1.749
Catalunya
543.576

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
125
Comarca
7.206
Catalunya
2.559.130

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
50
Comarca
1.714
Catalunya
685.013

Dones de 85 anys i més

Municipi
21
Comarca
567
Catalunya
171.106

Dones

Municipi
218
Comarca
11.236
Catalunya
3.958.825

Població nascuda a Catalunya

Municipi
423
Comarca
15.402
Catalunya
4.958.965

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
23
Comarca
1.625
Catalunya
1.183.598

Població nascuda a l'estranger

Municipi
44
Comarca
6.574
Catalunya
1.650.048

Població

Municipi
490
Comarca
23.601
Catalunya
7.792.611

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
459
Comarca
16.963
Catalunya
6.520.801

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
31
Comarca
6.638
Catalunya
1.271.810

Població

Municipi
490
Comarca
23.601
Catalunya
7.792.611

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
258
Comarca
8.671
Catalunya
3.176.747

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
14
Comarca
3.694
Catalunya
657.039

Homes

Municipi
272
Comarca
12.365
Catalunya
3.833.786

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
201
Comarca
8.292
Catalunya
3.344.054

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
17
Comarca
2.944
Catalunya
614.771

Dones

Municipi
218
Comarca
11.236
Catalunya
3.958.825

Homes residents a l'estranger

Municipi
11
Comarca
344
Catalunya
187.341

Dones residents a l'estranger

Municipi
14
Comarca
325
Catalunya
180.026

Població resident a l'estranger

Municipi
25
Comarca
669
Catalunya
367.367

Població resident

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població estacional ETCA

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població ETCA

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Pob. ETCA / pob. resident (%)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
55
Comarca
4.050
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
36,4
Comarca
78,4
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
1
Comarca
111
Catalunya
29.604

Naixements. Nenes

Municipi
2
Comarca
88
Catalunya
28.030

Naixements

Municipi
3
Comarca
199
Catalunya
57.634

Defuncions. Homes

Municipi
1
Comarca
105
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
4
Comarca
92
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
5
Comarca
197
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
0
Comarca
52
Catalunya
23.601

Llars amb una persona

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb dues persones

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb tres persones

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb quatre persones i més

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars d'una persona

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars de dues per. o més (sense nucli)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars de parelles sense fills

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars de parelles amb fills

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars monoparentals

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb dos nuclis o més

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
-6
Comarca
11
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
0
Comarca
59
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
-6
Comarca
70
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
0
Comarca
369
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
1
Comarca
200
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
0
Comarca
58
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
0
Comarca
311
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
0
Comarca
369
Catalunya
149.665

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement migratori

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement total de la població

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement total intercensal

Municipi
-52
Comarca
264
Catalunya
230.053

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-10,66
Comarca
1,24
Catalunya
3,29

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-11,89
Comarca
-0,31
Catalunya
0,32

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
1,23
Comarca
1,55
Catalunya
2,96

Població que entén català

Municipi
549
Comarca
21.009
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
500
Comarca
16.973
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
512
Comarca
17.647
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
398
Comarca
13.379
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
0
Comarca
1.532
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
549
Comarca
22.541
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
7
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
7
Catalunya
1.024

Pistes poliesportives

Municipi
1
Comarca
47
Catalunya
8.389

Camps poliesportius

Municipi
0
Comarca
13
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
0
Comarca
46
Catalunya
9.256

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
1.105

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
437

Altres espais esportius

Municipi
3
Comarca
129
Catalunya
29.265

Espais esportius

Municipi
4
Comarca
247
Catalunya
51.754

Educació primària o inferior

Municipi
13,5
Comarca
18,5
Catalunya
14,8

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
32,2
Comarca
37,7
Catalunya
28,2

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
25,4
Comarca
20,8
Catalunya
23,5

Educació superior

Municipi
28,9
Comarca
23
Catalunya
33,4

Electors (Elec. municipals)

Municipi
425
Comarca
14.248
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
73,9
Comarca
71,3
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
419
Comarca
14.080
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
64,4
Comarca
57,1
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
419
Comarca
13.967
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
71,1
Comarca
71,1
Catalunya
69,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
73,9
Comarca
69,5
Catalunya
60,9

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
425
Comarca
14.185
Catalunya
5.645.470

Població ocupada

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població desocupada

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població activa

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població inactiva

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població de 16 anys i més

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Homes

Municipi
145
Comarca
6.385
Catalunya
1.860.585

Dones

Municipi
90
Comarca
4.650
Catalunya
1.655.935

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
230
Comarca
11.030
Catalunya
3.516.515

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
250
Comarca
11.615
Catalunya
3.699.930

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
25
Comarca
305
Catalunya
9.995

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
5.990
Catalunya
455.890

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
255
Catalunya
155.910

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
3.125
Catalunya
2.364.940

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
55
Comarca
9.675
Catalunya
2.986.735

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
50
Comarca
525
Catalunya
21.270

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
160
Catalunya
37.000

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
215
Catalunya
69.715

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
15
Comarca
1.105
Catalunya
426.680

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
75
Comarca
2.005
Catalunya
554.665

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
55
Comarca
1.475
Catalunya
550.370

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.930
Catalunya
721.365

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.880
Catalunya
717.960

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
4.390
Catalunya
997.040

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
55
Comarca
9.675
Catalunya
2.986.735

Comptes de cotització

Municipi
19
Comarca
686
Catalunya
244.754

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
153
Comarca
5.001
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
755,99
Comarca
867,31
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
74
Comarca
2.268
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
59
Comarca
2.152
Catalunya
775.829

Total

Municipi
133
Comarca
4.420
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
2
Comarca
42,6
Catalunya
7.259,1

Atur registrat. Indústria

Municipi
3
Comarca
174,5
Catalunya
39.692,7

Atur registrat. Construcció

Municipi
0
Comarca
41,4
Catalunya
27.406,5

Atur registrat. Serveis

Municipi
14
Comarca
445,5
Catalunya
256.753,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0,8
Comarca
53,7
Catalunya
23.532,1

Atur registrat

Municipi
19,8
Comarca
757,7
Catalunya
354.643,7

Atur registrat. Homes

Municipi
10,2
Comarca
321,7
Catalunya
151.632,6

Atur registrat. Dones

Municipi
9,6
Comarca
436,1
Catalunya
203.011,1

Atur registrat

Municipi
19,8
Comarca
757,8
Catalunya
354.643,7

Habitatges familiars principals

Municipi
237
Comarca
8.605
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
67
Comarca
1.243
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
26
Comarca
1.899
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
330
Comarca
11.747
Catalunya
3.863.381

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals fins a 60 m²

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals de 121 i més m²

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

PIB (milions d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

PIB per habitant (milers d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

PIB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB agricultura

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB indústria

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB construcció

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB serveis

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB energia, aigua i residus

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB alimentació, tèxtil i química

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB maquinària, mat. elèc. i de transport

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB indústria

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB comerç

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB transport, inf. i comuni.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB hostaleria

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB act. finan. i assegurances

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB act. immob., tècniques i adm.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB adm. pública i altres ser.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB serveis

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

RFDB (milers d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

RFDB per habitant (milers d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

IBI. Rebuts

Municipi
758
Comarca
18.672
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
27.344
Comarca
36.922
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
183
Comarca
313
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
19.941
Comarca
20.918
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
5.785
Comarca
5.537
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
4.663
Comarca
46.084
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
29
Comarca
887
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
4.691
Comarca
46.971
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
3.883
Comarca
37.701
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
25
Comarca
340
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
377
Comarca
4.680
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
304
Comarca
2.052
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
48
Comarca
695
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
25
Comarca
481
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
119
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
2
Comarca
11
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
4.663
Comarca
46.084
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
167
Comarca
1.711
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
40
Comarca
346
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
2.513
Comarca
18.274
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
_
Comarca
5.324
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
_
Comarca
1.487
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
52.026
Comarca
399.045
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
177.332
Comarca
2.437.965
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
_
Comarca
4.131
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
_
Comarca
19
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.530

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
89
Catalunya
16.311

Hotels

Municipi
0
Comarca
9
Catalunya
3.092

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
251
Catalunya
319.395

Càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
269.985

Turisme rural

Municipi
1
Comarca
49
Catalunya
2.540

Places de turisme rural

Municipi
4
Comarca
384
Catalunya
20.498

Turismes

Municipi
538
Comarca
13.615
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
76
Comarca
1.733
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
371
Comarca
3.997
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
119
Comarca
1.128
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
1.104
Comarca
20.473
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,7
Comarca
1,23
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
34,7
Comarca
59,6
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
3
Comarca
62
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
401,05
Comarca
100.025,53
Catalunya
3.823.878,74

Document Actions